Privacy & Data Protection in de publieke sector

3 maart 2020 tot 31 maart 2020
Centraal in Nederland

Deze training biedt volledige, actuele en direct toepasbare kennis én een plan van aanpak voor het implementeren en borgen van privacy & data protection in publieke organisaties!

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA's, Big Data, privacy awareness, privacy en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Wet op de economische delicten (WED) en privacy bij publiekszaken. Er is ruimschoots gelegenheid om uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

Privacy & Data Protection in de publieke sector