Hoe laat je mensen écht participeren?

Max Beekhuis, directeur Doxis Informatiemanagers: ‘Hoe laat je mensen écht participeren?’

In zijn afsluitende woorden gaf Max Beekhuis, directeur Doxis Informatiemanagers, de toehoorders van het Doxis Seminar nog wat stof tot nadenken. ‘Het is behoorlijk lastig om de driehoek technologie-overheid-burger goed werkend te krijgen.’

Max Beekhuis (foto Bob Bronshoff)

Bezorgdheid
De discussie over de slimme algoritmen om te beslissen of we iemand een uitkering toekennen, maakt dat we die algoritmen ook horen vast te leggen. Beekhuis: ‘We moeten naderhand kunnen beredeneren hoe we tot die beslissingen zijn gekomen. Niet voor niets is er veel achterdocht en ongerustheid bij de burgers over deze ontwikkeling. Die zijn - in ieder geval deels - terecht: wie bepaalt namelijk de inrichting van die algoritmen en waarop is dat gebaseerd? Die ‘beslissingsbomen’ horen bij het geheugen van de overheid en moeten dienovereenkomstig worden beheerd. Het is nu allemaal wat schimmig en dat stemt tot bezorgdheid.’

Overheid worstelt met de burger
De overheid worstelt met de burger, zoveel is wel duidelijk na het Doxis Seminar, vindt Beekhuis. ‘Hoe ga je als overheid om met technologie richting je burgers? Hoe blijf je transparant naar de mensen om wie het gaat? Het zijn lastige vraagstukken en aan de basis daarvan ligt het op orde hebben van je informatie, je data. Wie dat niet voor elkaar krijgt, heeft een probleem. Nu al, maar dat probleem wordt naar de toekomst toe alleen maar groter.’

Samenhang is bodem voor vertrouwen
Beekhuis erkent dat de samenhang in de maatschappij een belangrijke bodem is voor vertrouwen in een goed functionerende overheid. ‘Zoals in het boek ‘Eureka’ van Jim Jansen bij het hoofdstukje met Jean Tillie staat vermeld: hoe groter de samenhang in de maatschappij, hoe sterker de netwerken, hoe groter de betrokkenheid van de mensen en hoe beter de overheid functioneert.’ In het boek ‘Eureka’ meldt diezelfde Jean Tille en passant dat de samenhang tussen wetenschap en maatschappij best wel wat verbeterd kan worden. ‘De praktijk moet het gesprek met de wetenschap aangaan, dan zal de wetenschap luisteren en daarnaar handelen. Zoals de overheid het gesprek met de burgers moet aangaan, zal luisteren en daarnaar handelen.’

Vooraf het gesprek met elkaar aangaan over hoe we de toekomst willen inrichten. Dat is de enige goede manier van participatie. Denker des Vaderlands Daan Roovers werd er helemaal vrolijk van…